ContactHONG KONG MAIN OFFICE:
Flat A, 10/F., Shui Wing Industrial Building,
12-22 Tai Yuen Street, Kwai Chung, N.T. Hong Kong.
TEL: (852) 2481 2883
FAX: (852) 2481 1488

E-mail: info@siufuk.com


ZHONGSHAN FACTORY AND BRANCH OFFICE
TEL: (0760) 8732 5955
FAX: (0760) 8732 9243
MOBILE: (86) 13602870904, (86) 13925002235

HOUSEHOLD SERVICE CENTER
TEL: (852) 2480 1793
 
      

 

 

 

 

Siu fuk Enterprise
Flat A, 10/F Shui Wing Industrial Building
12-22 Tai Yuen Street, Kwai Chung, N.T. Hong Kong.
Tel: (852) 2481 2883   Fax: (852) 2481 1488
E-mail: info@siufuk.com
News !